Menu
Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland
voor een bewust leven…

Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland

Foto | Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland

Hartelijk welkom op onze site!

In 1984 is in Woudschoten de stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross/Shanti Nilaya opgericht.

Met als doel: het verspreiden van het waardevolle gedachtegoed van de naamgeefster van de stichting in Nederland en een verbinding te zijn voor allen die zich aangeraakt weten door de ideeën van Elisabeth.

In de dertig jaren daarna is er veel bereikt. Symposia en workshops  zijn georganiseerd. Informatie over het werk van Elisabeth is gegeven o.a. door het geven van lezingen en laten verschijnen van een nieuwsbrief  (later magazine en tijdschrift). Contacten met groeperingen die aanverwante ideeën uitdragen zijn gelegd en onderhouden

Inmiddels is het 2014 en heeft het bestuur besloten  alle huidige activiteiten van de Stichting af te bouwen. Bij deze beslissing speelt een doorslaggevende rol dat sinds 1984 het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross wijd verspreid is in ons land (zie Terugblik 30 jaar EKR). In Nieuwkoop is in 1988 het eerste hospice geopend. Inmiddels zijn het er nu bijna 200. Mensen besteden meer aandacht aan de zin van het bestaan, aan spiritualiteit, van Wending tot Happinez. Verlies en rouw hebben een plek gekregen, in cursussen, in boeken en tal van organisaties.

Momenteel is het bestuur nog in gesprek met twee partijen over een eventuele voortzetting van de Stichting in een andere vorm.

Zodra over die initiatieven meer valt te melden kunt u dit lezen op onze site.